کیک قلبی نستور

9,000 تومان216,000 تومان
  • کد : 1061 - 471
  • وزن : 65 گرم
  • تعداد در کارتن : 24
  • محصول : آذر نان نظری

شوكو كيك روكشدار دوقلو

3,700 تومان133,200 تومان
کد : 4682 - 76 وزن : 50 گرم تعداد در کارتن : 36 محصول : شیرین عسل

کیک کاکائویی لایه ای آلنا با کرم کاکائو

2,800 تومان100,800 تومان
کد : 4170 - 79 وزن : 40 گرم تعداد در کارتن : 36 محصول : شیرین عسل

کیک دوقلو N&Z نظری

4,500 تومان162,000 تومان
کد : 1053 - 301 وزن : 55 گرم تعداد در کارتن : 36 محصول : آذر نان نظری

کیک برونی نظری

9,000 تومان216,000 تومان
کد : 1081 - 302 وزن : 65 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

سوپر کیک کاکائویی نظری

10,800 تومان259,200 تومان
کد : 1008 - 303 وزن : 100 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

سوپر کلوچه سنتی نظری

7,200 تومان172,800 تومان
کد : 1001 - 305 وزن : 85 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک لایه ای مخملی توت فرنگی نظری

8,100 تومان194,400 تومان
کد : 1083 - 306 وزن : 75 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک خلالی نظری

5,400 تومان129,600 تومان
کد : 1022 - 308 وزن : 65 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

توقف تولید

کلوچه ممتاز چتری نظری

5,400 تومان216,000 تومان
کد : 1003 - 458 وزن : 55 گرم تعداد در کارتن : 40 محصول : آذر نان نظری

ویفر تاپیتو نظری

5,850 تومان140,400 تومان
کد : 1121 - 459 وزن : 35 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

ویفر اوته Otte شکلاتی نظری

4,500 تومان108,000 تومان
کد : 1114 - 460 وزن : 30 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

ویفر اوته Otte سفید نظری

4,500 تومان108,000 تومان
کد : 1113 - 461 وزن : 30 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

ویفر پاپوتا نظری

6,300 تومان151,200 تومان
کد : 1120 - 462 وزن : 50 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

گلدن کیک نظری

2,250 تومان96,000 تومان
کد : 1089 - 463 وزن : 35 گرم تعداد در کارتن : 48 محصول : آذر نان نظری

کیک تکی کشمشی نظری

4,500 تومان162,000 تومان
کد : 1027 - 464 وزن : 50 گرم تعداد در کارتن : 36 محصول : آذر نان نظری

توقف تولید

دونات توت فرنگی نظری

6,300 تومان201,600 تومان
کد : 1122 - 465 وزن : 53 گرم تعداد در کارتن : 32 محصول : آذر نان نظری

دونات زردآلو نظری

6,300 تومان201,600 تومان
کد : 1123 - 489 وزن : 53 گرم تعداد در کارتن : 32 محصول : آذر نان نظری

کیک حلقه ای روکش دار نظری

7,200 تومان230,400 تومان
کد : 1041 - 493 وزن : 53 گرم تعداد در کارتن : 32 محصول : آذر نان نظری

پینکی کیک نظری

6,750 تومان162,000 تومان
کد : 1111 - 466 وزن : 70 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

توقف تولید

کیک استار نظری

1,800 تومان57,600 تومان
کد : 1072 - 467 وزن : 35 گرم تعداد در کارتن : 36 محصول : آذر نان نظری

کیک لایه ای کنجدی نظری

2,250 تومان120,000 تومان
کد : 1108 - 468 وزن : 30 گرم تعداد در کارتن : 60 محصول : آذر نان نظری

توقف تولید

کیک لایه ای مخملی نظری

5,400 تومان194,400 تومان
کد : 1070 - 469 وزن : 50 گرم تعداد در کارتن : 36 محصول : آذر نان نظری

کیک روغنی خانگی نظری

10,800 تومان259,200 تومان
کد : 1062 - 470 وزن : 100 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک با روکش شکلات سفیدTwin نظری

9,000 تومان216,000 تومان
کد : 1093 - 472 وزن : 75 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک حلقه ای وانیلی نظری

6,300 تومان201,600 تومان
کد : 1056 - 473 وزن : 55 گرم تعداد در کارتن :  32 محصول : آذر نان نظری

کیک N&Z نظری

9,000 تومان189,000 تومان
کد : 1052 - 474 وزن : 70 گرم تعداد در کارتن : 21 محصول : آذر نان نظری

تدی کیک نظری

8,100 تومان194,400 تومان
کد : 1102 - 475 وزن : 65 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک سه لایه ستلی نظری

9,000 تومان216,000 تومان
کد : 1046 - 476 وزن : 65 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

سوپر کیک کشمشی نظری

10,800 تومان259,200 تومان
کد : 1010 - 477 وزن : 100 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک سوپر مغزدار نظری

10,800 تومان259,200 تومان
کد : 1007 - 478 وزن : 105 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

گز کیک نظری

7,200 تومان201,600 تومان
کد : 1047 - 479 وزن : 55 گرم تعداد در کارتن : 28 محصول : آذر نان نظری

ویفر N&N نظری

6,300 تومان151,200 تومان
کد : 1107 - 480 وزن : 50 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک لایه ای شفاف نظری

9,000 تومان216,000 تومان
کد : 1060 - 841 وزن : 70 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری

کیک دوقلو مغزدار نظری

2,700 تومان97,200 تومان
کد : 1014- 480 وزن : 50 گرم تعداد در کارتن : 36 محصول : آذر نان نظری

توقف تولید

کیک دوقلو با روکش شکلاتی Twin نظری

9,000 تومان216,000 تومان
کد : 1094 - 483 وزن : 75 گرم تعداد در کارتن : 24 محصول : آذر نان نظری